Now Reading:
ŠTO JE PREVIŠE – PREVIŠE JE !!!

ŠTO JE PREVIŠE – PREVIŠE JE !!!

Ovo je Mirsad Avdić, direktor JU Muzej Sarajeva. Rođen je u Srebrenici. Agresija na BiH ga zatiče u Sarajevu, gdje od prvog do posljednjeg dana brani Sarajevo kao pripadnik 2. viteške brigade. Njegovog oca su ubili četnici dok je izvlačio nepokretnu staricu iz već porobljenog Bratunca. Mirsad je nosilac najvećeg muzejskog zvanja – muzejski savjetnik. Doktorant je na Univerzitetu u Zagrebu. Za 2,5 god. koliko je na dužnosti kao direktor uspjeva organizirati preko 20 izložbi muzeja, otvori u saradnji sa općinom Novi Grad, muzej “Dom oslobodilaca – Žuč”, izvrši nekoliko značajnih arheoloških istraživanja, odštampa dvije monografije i nekoliko kataloga, obezbjedi sredstva za finansiranje volontera u muzeju i sredstva za rad sa djecom, izdjejstvuje pripravnički staž u muzeju, unaprijedi zvanja za nekoliko muzejskih radnika, pronalazi vanjske saradnike i finansijere, sa svojim stručnjacima je uspio da u modernu arheologiju ubaci novi pravac “Osmansku arheologiju”, koja je sada priznata u svijetu i gdje se otvaraju studiji pod tim imenom (Čanakkale/R.Turska). Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo oboren mu je izvještaj (i to za 2017) sa nijednim glasom protiv, oborili su ga uzdržani. Svom nasljedniku (koga izabere Vlada) će ostaviti zaradu od 220.000 KM koje je zaradio za Muzej Sarajeva mimo predviđenog budžeta!
Tražite stručnjaka, menadžera i sposobnog, a onda mu presudite sa tipkom “UZDRŽAN”!

(Preuzet fb status Adnana Muftarevića)

Input your search keywords and press Enter.