Now Reading:
ODRŽANA 20.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA 20.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Općinsko vijeće Ilidža na 20. redovnoj sjednici održanoj 29. novembra 2018. godine u Multifunkcionalnoj sali utvrdilo je Nacrt Budžeta u iznosu 28.500.000 KM i uputilo ga na javnu raspravu po MZ. Prema ovom nacrtu za obrazovanje planirano 770.000,00 KM, kultura i vjerski objekti 650.000,00 KM, javne ustanove 536.000,00, socijalna izdvajanja (invalidna lica, raseljena lica, vojni invalidi, jednokratne novčane pomoći) 795.000,00, udruženja građana 600.000,00, sport 410.000,00 , civilna zaštita i Općinska izborna komisija 413.300,00, tekući transferi u MZ 400.000,00 političke partije 164.000,00 , te podsticaj za poljoprivredu 320.000,00 KM.

Prva javna rasprava održat će se 4. decembra u 18,00 sati u prostorijama Doma kulture Butmir za mjesne zajednice Butmir i Donji Kotorac, a istog dana u 19,30 sati za MZ Sokolović-Kolonija, u prostorijama Doma kulture u ovoj mjesnoj zajednici.

Rasprava u MZ Hrasnica I planirana je 5. decembra u 18,00 sati u objektu MZ, a za Hrasnica II u 19,30 sati, također u prostorijama MZ.

Stanovnici MZ Lužani u prostorijama ove MZ o ovom dokumentu raspravljat će 6. decembra u 18,00 sati, a u 19,30 sati Ilidža-Centar.

MZ Vreoca-Vrelo Bosne na rasporedu je 7. decembra u 18,00 sati u prostorijam ove MZ, a istog dana MZ Osjek u 19,30 sati.

Rasprava za građane MZ Blažuj održat će se 10. decembra u 18,00 sati u prostorijama ove MZ, a Rakovice u 19, 30. U prostorijama MZ Otes rasprava će se održati 11. decembra u 18,00 sati, a 19,30 sati u MZ Stup.

Javna rasprava za stanovnike Stupskog brda održat će se 12. decembra u 18,00 sati u prostorijama MZ , a u 19, 30 građani Stup II se pozivaju da daju svoja mišljenja i prijedloge.

Općinsko vijeće Ilidža usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-30.09.2018.godine. Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 22.302.282,39 KM, a ostvareni rashodi i izdaci 20.210.443,18 KM. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka 2.091.839,21 KM, prenosi se u budžet za naredni period.

Prijedlog odluke o stipendiranju talentovanih učenika i studenata za 2018/2019. jednoglasno je usvojen na ovoj sjednici. Prema toj odluci Općina Ilidža će stipendirati 394 studenta i đaka ove kategorije, i to 156 učenika i 248 studenata.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o priznanjima Općine Ilidža, te Program rada JP “Ilidža” d.o.o za poslovnu 2019. godinu, kao i Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Ilidža.

Razmatrana je i Informacije o problemima pasa lutalica na području ove općine.

Općina llidža je sama krenula u aktivnost konkretnog rješavanja problema pasa lutalica, te je sa Zemljoradničkom zadrugom llidža oformirala skloniste za napuštene životinje u Gladnom polju i 06. 06. 2012 godine Zaključila ugovor sa Zemljoradničkom zadrugom llidža na zbrinjavanju pasa lutalica sa područja općine, koji je još uvijek aktivan Aneksom ugovora.

Prihvatilište u Gladnom polju kojim upravlja i gazduje UPI Zemljoradnička zadruga llidža je malog kapaciteta gdje se maksimalno može smjestiti 100 napuštenih životinja i gdje je trenutno smješteno nešto više od 80 pasa lutalica (84). Pošto je na nivou Kantona Sarajevo gotovo sistemski je riješen problem pasa lutalica nameće se pitanje i trajnog rješavanja prihvatilišta u

Gladnom polju da li spajanjem sa azilom u Prači ili dislociranjem svih pasa u azil Prači. Treba napomenuti da je Općinsko vijeće llidža u proteklom periodu imalo sluha za navedenu problematiku samim tim što je podržalo izdvajanje novčanih sredstava za prihvatilište napuštenih životinja u Gladom polju, te kroz svoje redovne sjednice donosilo zaključke ,prijedloge ,podrske i sl. za navedenu problematiku. Broj udomljenih pasa lutalica, po evidenciji UPlZZ, je 205. Broj pasa lutalica koje su nevladine organizacije udomile ili na drugi nadin zbrinule je 342, a za koje UPI ZZ nema evidenciju. Od početka 2018. godine evidentirana su tri napada pasa lutalica. Broj tužbi od strane građana prema Općini llidža vezano za napade i ozljede od pasa lutalica je 46, od kojih su u 32 predmeta prvostepene presude, čeka se odluka drugostepenog suda, 13 tužbi su u toku postupka , a jedna tužba je izvršena po drugostepenoj presudi. Da bi što kvalitetnije rješili problem pasa lutalica sa područja općine llidža i šire neophodne su su slijedeće mjere koje bi se trebale kretati u nekoliko pravaca: donijeti općinsku odluku o uslovima i načinu držanja pasa, uraditi bazu podataka o svim vlasnicima pasa, izvrsiti mikročipovanje svih pasa, rečeno je na 20. redovnoj sjednici.

opcinailidza.ba

Input your search keywords and press Enter.