Now Reading:
Naučni simpozij unapređenja rada prosvjetnih radnika i obrazovnih institucija “NOVE TEHNOLGIJE U NASTAVI”

Naučni simpozij unapređenja rada prosvjetnih radnika i obrazovnih institucija “NOVE TEHNOLGIJE U NASTAVI”

Udruženje za edukaciju, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje “Edu Arena”dana, 17.11.2018. u Hotelu Hollywood na Ilidži, realizuje 2. Naučni simpozij unapređenja rada prosvjetnih radnika i obrazovnih institucija “NOVE TEHNOLGIJE U OBRAZOVANJU”, koji ima za cilj da unaprijedi i olakša rad prosvjetnih radnika  i da idu u korak sa savremenim praksama u Evropi i Svijetu.

Plan i program edukacije je veoma zanimljiv, a predavači osim što su svoje znanje sticali u Bosni i Hercegovini, dodatnu nadogradnju i praksu imali su u Velikoj Britaniji, Americi, a istu prezentovali i širom Evrope. Izdvajamo i teme kojih će se naši predavači posebno dotaći:

  • Micro:bit u nastavi – mr.sci Dženita Demir;
  • Blended Learning koristeći Google for Education – Fuad Ćurčić, Chief of Party USAID WHAM;
  • Primjena platforme Google for Education u razrednoj nastavi – Lejla Mušanović, mr. razredne nastave i Dalila Trgo, prof.razredne nastave;
  • IKT u nastavi jezika i književnosti u višim razredima osnovne škole – Nermina Usejnovski, prof. bosanskog jezika i književnosti.

„Vjerujemoda će ovaj događaj, kvaliteta tema i predavača doprinijeti razvoju obrazovnog sistema u BiH, a prosvjetnim radnicima pružiti zadovljstvo i lakoću u budućem radu. Zahvalio bih se i našem partneru na projektu Ustanovi za obrazovanje odraslih „Centar za obrazovanje i poduzetništvo“ Sarajevo, i najveću zahvalnost pokroviteljima projekta Općini Ilidža, na čelu sa općinskim načelnikom Prof.dr. Senaidom Memićem, kompletnoj Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje i Ministarstvu za obarazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, resornom ministru Elviru Kazazoviću”, kazao nam je Džemal Hurić, predsjednik udruženja i vođa projekta.

ILIDZANEWS.BA

 

 

 

Input your search keywords and press Enter.