Podjela promotivnog materijala po MZ o značaju zdravog života

Podjela promotivnog materijala po MZ o značaju zdravog života

Općinsko vijeće Ilidža  je usvojilo  još u novembru 2017. godine  Gender akcioni  plan  Općine Ilidža za 2017-2020. U skladu sa Planom implementacije Gender akcionog plana Općine Ilidža  u 2018. godini  planirane su  aktivnosti  podizanja svijesti o  značaju  zaštite  zdravlja na ukupan kvalitet života i u sklopu te aktivnosti  građanima će se u junu...

Input your search keywords and press Enter.