Now Reading:
Federalno ministarstvo iznijelo “drugu stranu medalje” o Zavodu Pazarić

Federalno ministarstvo iznijelo “drugu stranu medalje” o Zavodu Pazarić

Iz ministarstva, na čijem čelu je ministar Vesko Drljača, tvrde da ne raspolažu zvaničnim informacijama o iznesenim navodima Redžepa Salića. Dodali su da u potpunosti podržavaju transparentan i zakonit rad svih nadležnih organa.

Naveli su da su zaključkom donesenom na zajedničkim konsultacijama premijera i dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine u vezi navedene problematike, održanim 17. septembra od upravljačkih i rukovodnih struktura svih pet ustanova socijalne zaštite u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, među kojima je i Zavod Pazarić, zatražilo očitovanje o načinu pripreme i usvajanju izvještaja o radu za 2018. godinu.

“Nakon dostavljanja predmetnih izjašnjenja svih upravljačkih i rukovodećih struktura, izuzev aktualnog direktora Zavoda Pazarić, Vlada FBiH j na prijedlog Ministarstva, na svojoj 191. sjednici donijela Zaključak kojim je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove, Financijsku policiju Federacije BiH i Poreznu upravu Federacije BiH da, svaka u okviru svojih nadležnosti, istraže navodne nezakonitosti u Zavodu Pazarić, te da o nalazima izvijeste nadležno Ministarstvo.

Osim navedenog, Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kao i ovo Ministarstvo da sačine pojedinačne izvještaje o stanju u Zavodu Pazarić, te da se isti u objedinjenoj formi dostavi Vladi Federacije BiH na razmatranje.

“Ovo Ministarstvo je sačinilo objedinjeni Izvještaj o Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić i na temelju predmetnog Izvještaja, odbačeni su navodi prema kojima su korisnici Zavoda Pazarić ugroženi u segmentu zadovoljavanja njihovih temeljnih životnih potreba čemu u prilog ide i činjenica da nije zabilježen nijedan slučaj raskidanja ugovora iz tih razloga od strane njihovih zakonskih skrbnika, kao i izvješća nadležnih institucija. Na istoj su sjednici Upravni odbor kao tijelo upravljanja, Nadzorni odbor kao tijelo kontrole poslovanja i direktor kao rukovoditelj Zavoda Pazarić pozvani da u vršenju svojih poslova i zadataka djeluju isključivo u okviru vlastitih nadležnosti utvrđenih Zakonom u ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94)2, kaže se u saopćenju Ministarstva.

Od Federalnog ministarstva zdravstva zatraženo je da, preko Komisije za praćenje zaštite prava osoba s duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine na razini Federacije BiH, provede vanredni nadzor u Zavodu Pazarić, te da o nalazima i preporukama pismenim putem izvijeste Ministarstvo s ciljem poduzimanja daljnjih koraka.

Od Federalne uprave policije, Federalnog tužilaštva i Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine zatražilo da, u skladu sa svojim nadležnostima, istraže poslovanje svih pet ustanova socijalne zaštite u vlasništvu Federacije BiH s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i eventualnog poduzimanja daljnjih koraka, te da o nalazima izvijeste Ministarstvo.

“Ministarstvo je od Upravnog inspektorata pri Federalnom ministarstvu pravde zatražilo provođenje upravnog nadzora nad Zavodom Pazarić, posebice u segmentu izrade, čuvanja i upotrebe pečata, kako bi se utvrdilo činjenično stanje i predložile konkretne mjere za prevazilaženje uočenih nepravilnosti. Komisija za nadzor nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH, koju čine predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kao i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike provela je 23. oktobra 2019. godine stručni nadzor u Zavodu Pazarić”, naveli su.

Tokom provođenja svojih redovnih aktivnosti na kontroli namjenskog trošenja odobrenih sredstava Ministarstvo je zaprimilo informaciju od bivše v.d. direktorice da je vještak građevinske struke utvrdio da je Zavod Pazarić iz sredstava Kapitalnog transfera ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH plaćao fiktivne radove na određenim objektima.

“Riječ je o sredstvima koja je Ministarstvo dodijelilo Zavodu Pazarić za završetak radova rekonstrukcije krova i termo fasade na Centru za osposobljavanje. S obzirom na iznesene navode, Ministarstvo je od uprave i rukovodstva Zavoda Pazarić zatražilo hitno poduzimanje aktivnosti na zaštiti imovine kako bi se spriječila daljnja materijalna i financijska šteta, te pokretanje zakonski propisanih radnji kako bi se utvrdilo činjenično stanje i namirila nanesena šteta. Ovisno o utvrđenim činjenicama, Ministarstvo će poduzeti daljnje korake što, između ostaloga, uključuje i zahtjev za povrat sredstava, ali i zahtjev da se korisnici koji trenutno borave u navedenom objektu zaštite u pogledu njihove sigurnosti ukoliko se za tim ukaže potreba. Prema raspoloživim informacijama, uprava Zavoda Pazarić je također poduzela adekvatne korake u pogledu rješenja ovoga problema, te je naložila da se nadležnoj građevinskoj inspekciji uputi zahtjev za inspekcijski nadzor i pred nadležnim sudom pokrene tužba protiv izvođača radova na ovom objektu”, kaže se, između ostalog, u zaključcimaMinistarstva rada i socijalne politike FBiH.

Izvor: klix
Input your search keywords and press Enter.