Now Reading:
Azra Muzur: UPORNIM I TIMSKIM RADOM POSTIGLI SMO I VIŠE NEGO SMO PLANIRALI

Azra Muzur: UPORNIM I TIMSKIM RADOM POSTIGLI SMO I VIŠE NEGO SMO PLANIRALI

Razgovarali smo sa gospođom Azrom Muzur, diplomiranim inženjerom građevine, dugogodišnjom uposlenicom, a danas  direktoricom KJKP “Vodovod i Kanalizacija” , ženom koja je iznad svega veliki stručnjak u svom poslu, divna dama, uzorna supruga i majka, dobar prijatelj. Pored navedenog, gospođa Muzur je i kandidatkinja ispred Stranke Demokratske Akcije za Skupštinu Kantona Sarajevo. 

Nalazite na čelu kompanije koja je u proteklih nekoliko godina bila najčešće spominjanja u medijima, nažalost u negativnom kontekstu. Slobodno se može reći od kada ste na funkciji direktora KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o Sarajevo, problemi sa vodosnabdijevanjem u Kantonu su minimalizirani. Da li je na urednost u vodosnabdijevanju uticalo Vaše dugogodišnje iskustvo u ovoj kompaniji ili su to ipak neki drugi faktori? U kakvom stanju je trenutno KJKP ViK?

Na poziciju VD Direktora KJKP”Vodovod i kanalizacija” doo Sarajevo imenovana sam 20.10.2017.god. Ostali članovi uprave imenovani su početkom novembra mjeseca 2017.god. Zatekli smo preduzeće sa dnevnom i noćnom redukcijom, velikim brojem iznađenih, a nepopravljenih kvarova, velikim dugovanjima prema dobavljačima, većim brojem potpisanih, a nerealizivanih ugovora sa općinama, koji se odnose na rekonstrukciju ili izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže (ugovori iz perioda deset godina), starom i slabom opremljenošću mehanizacijom i voznim parkom, nedovoljanim brojem potrebnih radnika u operativi i stručno-tehničkog kadra, unutrašnjim organizacionim problemima, itd. Danas upravu preduzeća čine iskusni i dugogodišnji radnici preduzeća koji su vodili ili učestvovali u svim važnim stručno-tehničkim poslovima i drugim procesima koji su se odvijali kroz dugi niz godina u preduzeću.

Prilikom mog prihvatanja ovog posla jedini uslov koji sam ja tada postavila je bio da ja predložim članove uprave iz raspoloživog kadra preduzeća. Razlog za ovakvo razmišljanje je bio taj što sam smatrala da zadatk koji nas očekuje i na koji se mora brzo odgovoriti,  mogu iznijeti samo stručni ljudi koji poznaju sistem vodosnabdijevanja i odvodnje, koji znaju njegove procese, slabosti i mjesta od kojih treba krenuti raditi. Pored poznavanja procesa sistema vodosnabdijevanja i odvodnje, drugi važan faktor je i poznavanje radnika preduzeća tj. već smo imali saznanja o većini kolega o njihovoj stručnosti i spremnosti za rad i šta se može očekivati od svakog pojedinca.

Kada je ovo preduzeće u pitanju možete li nam reći kakvi su Vaši budući planovi dok se nalazite na čelu ove kompanije? Kažu da niko ne može znati bolje kompaniju od uposlenika, pa mnogi smatraju da nakon što ste imenovani na ovu poziciju, da je to bio najbolji potez Vlade Kantona Sarajevo! Da li su korisnici Vaših usluga zadovoljni? Kakva je situacija sa uposlenicima?

Vlada KS je donijela devet hitnih mjera. Od devet hitnih mjera, KjKP”ViK”-u je naloženo osam. Od osam naloženih mjera preduzeće je uspješno realizovalo sedam mjera, osma (NRW projekat) je u potpunosti sa jučerašnjim danom realizovana za ovu godinu, nastavak slijedi i sljedeće godine i biće stalna aktivnost preduzeća.

Uprava preduzeća je tada postavila cilj da do kraja godine smanjimo dnevne redukcije i da do polovine 2018. god. ukine dnevne i smanji noćne redukcije. Uspjeli smo puno više uraditi od onog što smo u početku planirali, a što je rezultiralo da danas u Kantonu Sarajevo nema ni dnevnih ni noćnih redukcija, zatvaranja vode se vrše u slučajevima popravki kvarova i rada na NRW projektu.

Došli smo u zimskom periodu sa završenom građevinskom sezonom, zatvorenim asfaltnim bazama itd. Organizovali smo se, popravili radnu disciplinu, radili i po 16 sati dnevno, subote, nedjelje… popravili veliki broj kvarova, počeli bolje upravljati sistemom. Veliki rad Uprave preduzeća i radnika preduzeća rezultirao je ukidanjem dnevnih i noćnih redukcija u Kantonu Sarajevo, popravkom cca 3500 kvarova, pripremom i ispunjavanjem svih uslova za realizaciju EBRD kredita, uspješan rad na NRW projektu i osposobljavanju radnika za rad i praćenje istog.

NRW porojekat je projekat koji nam omogućava da pratimo sistem vodosnabdijevanja tj. da u zonama vodosnabdijevanja uspostavljamo više zona mjerenja i praćenja protoka i pritiska u vodovodnom sistemu na osnovu kojih ćemo moći uočiti gubitke u sistemu ( kvarovi, razne manipulacije itd.). Uradili smo mnoge pravilnike koji nam pomažu u radu, formirali novo Odjeljenje pri Kabinetu direktora koje radi na kontroli potrošača, otkrivanju nelegalnih potrošača i krađi vode. Ovo Odjeljenje bilježi značajne rezultate na poboljšanju sistema i finansijskom efektu preduzeća.

Ponudili smo našim potrošačima mogućnost otplate dugovanja na rate pod povoljnijim uslovima, poboljšalji komunikaciju sa potrošačima i medijima.

Istakla bih da je preduzeće BH Pošta u postupku javnih nabavki izabrano da vrši uslugu, printanja, kovertiranja i distribucije računa za preduzeće KJKP “Vodovod i kanalizacija” doo Sarajevo. Cijena ove usluge je znatno povoljnija od one koja je bila ranije, a i usluga je kvalitetnija. Ranije je BH Pošta za preduzeće KJKP”Vodovod i kanalizacija” doo Sarajevo vršila samo uslugu distribucije računa.

U kampanji za ovogodišnje Izbore naveli ste da će pored urednog vodosnabdijevanja, Vaša pažnja biti usmjerena i na žene u svim sferama društva. Na šta ste konkretno mislili? Kakav je Vaš stav po pitanju žena u poslovnom okruženju. Da li su žene na nižim funkcijama u bh. kompanijama izloženije mobingu od onih koje se nalaze na menadžerskim funkcijama? Na koji način bi se taj problem mogao sistematski riješiti?

U kampanji za ove izbore sam izjavila da će moja pažnja pored mog primarnog zadatka uspostave i održivosti urednog vodosnabdijevanja i odvodnje u Kantonu Sarajevo, biti usmjerena i na žene u svim sferama društva. Svjedoci smo da i u razvijenijim društvima od našeg imamo situaciju da su žene u podređenijem položaju u odnosu na muškarace. Muškarci su sebi omogućili većinu pozicija, a time i bolji položaj u društvu. U svom radu, naročito u ovom poslu koji trenutno radim naišla sam i kao žena na niz prepreka. Smatram da moj rad posebno od određenog broja muških kolega nije podržan onako kako je trebao biti. Namjerno kažem od muških kolega, jer oni upravo sjede na većini važnih društvenih i političkih pozicija. Smatram da bi žene, da su se našle na takvim pozicijama drugačije reagovale u većini situacija. Žene u našem društvu, pored toga što se kroz posao koji rade puno više moraju dokazivati,  su  majke, domaćice, sestre, kćerke,  te u svakoj od tih uloga daju svoj maksimum. Smatram da se žene u našem društvu trebaju značajnije podržati, naročito kada pokažu da su sposobne, radne, stručne, smjele i žele popravljati zatečeno. Također smatram da se i žene uzajamno trebaju više podržavati. Smatram da se kroz institucije sistema u svakom pogledu treba omogućiti bolja zaštita žena u porodici, u poslu koji rade, treba kroz zakone omogućiti da lakše ostvaruju svoja prava.

U stanci SDA faktički ste aktivno uključeni još od njenog osnivanja. Možete li nam objasniti Vaše djelovanje u toj stranci od prvog angažmana do ovogodišnje kandidature za Skupštinu Kantona Sarajevo?

U stranci SDA sam od njenog samog početka. Stranku SDA sam prepoznala kao državotvornu stranku koja je temelj opstanka države BiH, mog naroda, kulture, vjere i jezika. Kroz različite vidove djelovanja uvijek sam nastojala pomoći Stranci u izbornim procesima, ljudima u raznim situacijama, bilo privatno ili kroz neki vid stručne pomoći i zalaganja, izradi izbornih platformi i slično.

Na ovogodišnjoj listi za Opće izbore nalazite se na 23. mjestu na listi stranke SDA za Skupštinu Kantona Sarajevo. Šta još možete poručiti Vašim budućim glasačima?

U slučaju da budem izabrana u Skupštinu Kantona Sarajevo moj rad će se bazirati na poboljšanju onih uslova koji čine servis građanima, a to je kontinuirano vodosnabdjevanje, bolje i efikasnije obrazovanje, poboljšanje i oporavak gradskog saobraćaja, saobraćajnice… naravno i provođenje politike Stranke koja me je delegirala, kroz sve institucije sistema.

ILIDZANEES.BA

 

Input your search keywords and press Enter.