Now Reading:
ASFALTIRAN DIO IGMANSKE CESTE

ASFALTIRAN DIO IGMANSKE CESTE

Igmanska cesta koja je u ratu posebno bila važna  za stanovnike  Hrasnice, Sokolovića i Butmira, nekadašnji makadamski put sada je moderna saobraćajnica. Sredstvima Općine Ilidža i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, te Uprave za šumarstvo  okončani su radovi njenog asfaltiranja. Projektant je bila firma IOG d.o.o., a izvođač radova Sarajevoputevi d.d. Nadzor nad izvođenjem radova je vršio Zavod za izgradnju KS. Put je izgrađen u dužini od 830 metara, a vrijednost radova iznosila je 218.000 KM. Presijecanjem vrpce načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić, ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić, Nataša Fazlić direktor Sarajevoputeva d.d., Mensud Rondić, uposlenik Općine ozvaničili su završetak radova.

“Postojeći put preko Igmana izgrađen je kao šumska komunikacija za transport drva, korišten je za saobraćaj lokalnog stanovništva i turistički izlaz na Igman. Tokom ratnih godina (1992-1995), put Hrasnica-Kabalovo-Lokve-Zovik, predstavljao je jedinu putnu komunikaciju za izlaz ili ulaz u Sarajevo, te su i tokom rata izvođeni radovi na proširenjima i poboljšanjima bezbjednosti. Ovim projektom nastoji se sačuvati lokacije koje su predviđene za odmaranje izletnika, a imamo odavde i lijep pogled na grad” istakao je načelnik Memić.

Ministar Haris Bašić istakao je zadovoljstvo jer su sredstva korisno uložena, te izrazio nadu da će i u budućnosti sa Općinom Ilidža imati niz uspješnih projekata.

Input your search keywords and press Enter.