Now Reading:
Armin Aga: MOJ PUT KA ZAPOSLENJU

Armin Aga: MOJ PUT KA ZAPOSLENJU

Priča o uspijehu momka sa invaliditetom…

Ja se zovem, Armin Đono, a rođen sam 1996. godine u postratnom Sarajevu.

Kao osoba sa invaliditetom, koja se susretala sa raznim poteškoćama, moja priča i prva radna iskustva su počela nedavne, 2016. godine.

Pozvan sam od strane  predsjednika nevladine organizacije ProReha, gospodina Vedada Vejzovića i projektnog menedžera Aldina Drnde, da se uključim u projekt edukacije osposobljavanja, idenefikacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Kroz edukaciju koju je organizovala ProReha, u par mjeseci sam stekao kvalitetnu edukaciju, ostvario zavidan napredak, te sam ubrzo uspjeo i da se zaposlim.

Nakon završene edukacije u ProRehi, ukazala mi se prilika za stažiranjem. Tu priliku mi je pružila gospođa Adisa Tufo, direktorica kompanije Čip Sistemi iz Sarajeva.

Priliku za stažiranje sam rado prihvatio i dosta me je unaprijedila u mojim ograničenim sposobnostima. Dokazao sam i sebi i drugima da mogu obavljati određene poslove, i stekao sam samopouzdanje i mogućnosti da se javim na konkurs za zapošljavanje koji je raspisao Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Nakon konsultacija sa uposlenicima u fondu, obratio sam se novoosnovanom preduzeću JP SARAJEVO d.o.o u Sarajevu, koje je upravlja sarajevskom  Vijećnicom  i trebevićkom žičarom. Tadašnji direktor preduzeća je rado pristao da zaposli osobu sa invaliditetom, tako da sam odmah počeo da prikupljam potrebnu dokumentaciju koju je fond tražio i prijavio se na konkurs u maju 2017.godine.

Poslije isteka perioda od godinu dana, na koji je poziv bio ograničen, uprava ovog preduzeca je odlučila da me zadrži.

Još uvijek sam zaposlenik JP SARAJEVO d.o.o, a ovom prilikom se želim zahvaliti direktoru i upravi preduzeća jer su prepoznali moju želju za angažmanom i pružili mi priliku da radim.

Želim se zahvaliti i Fondu. Fond mi je omogućio da se dokažem, a ujedno i da ohrabrim druge osobe sa invaliditetom da potraže svoju šansu. Naučio sam da nikada ne treba odustati …

Piše: Armin Aga Đono

Input your search keywords and press Enter.