Now Reading:
Aiša Ćenanović: ČOVJEK TREBA BITI CILJ PREMA KOME SE MORAJU UPRAVLJATI SVE DRUŠTVENE AKCIJE, SVI SISTEMI I SVA DRUŠTVENA KRETANJA

Aiša Ćenanović: ČOVJEK TREBA BITI CILJ PREMA KOME SE MORAJU UPRAVLJATI SVE DRUŠTVENE AKCIJE, SVI SISTEMI I SVA DRUŠTVENA KRETANJA

Razgovarali smo sa gospođom Aišom Ćenanović, diplomiranim inženjerom mašinstva, uposlenicom Sarajevogasa, majkom dva odrasla sina i Zastupnicom u Parlamentu FBiH, a danas kandidatkinjom ispred Stranke Demokratske Akcije za  Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Uposlenica ste kompanije Sarajevogas doo Sarajevo, a ujedno ste inženjer mašinstva, tako da Vi najbolje poznajete materiju. S obzirom da nam se polako približava grijna sezona i da će s prvim lošim vremenom nad Sarajevom navući smog, kakvo je Vaše mišlenje po pitanju tog problema? Na koji način, po Vašem mišljenju, bi se najbezbolnije mogao riješiti taj problem?

Prirodni gas je najpopularniji izvor energije danas u svijetu. Kao energent je ekonomičan i ima visok stepen iskorištenja.On je ekološki najpogodnije gorivo jer pri sagorijevanju ne ostavlja pepeo, njegovim sagorijevanjem nema emisije produkata koji bi uzrokovali zagađenje zraka.

Sarajevogas uz podršku Vlade Kantona Sarajevo, čiji je cilj smanjanje zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo kroz veću primjenu prirodnog gasa, pripremio je novi pristup prema korisnicima prirodnog gasa.

U cilju motiviranja građana Kantona Sarajevo da koriste prirodni gas, te na taj način doprinesu smanjenju zagađenja zraka, u novembru 2017.godine, Sarajevogas je izradio „Akcioni program za smanjenje zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo”  i prezentirao Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Akcioni program je prihvaćen od strane Ministarstva, a prijedlog mjera iz Akcionog programa je poslužio kao polazna osnova za potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom,  na realizaciji projekta “Subvencioniranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogasa“.

Predmet Sporazuma je realizacija projekta subvencioniranja troškova: izgradnje novih priključaka individualnih stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu i rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije, kod kupaca koji su zbog tehničke neispravnosti unutrašnjih gasnih instalacija ne koriste prirodni gas Iskreno se nadam da će navedeni projekti naići na pozitivan odjek kod građana, što će u konačnici povećati broj korisnika gasa kao energenta i na takav način doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

 

Kako se u javnosti veoma često spekuliše o cijenama prirodnog gasa, te se većina ljudi odlučuje na druge izvore grijanja, a kod ljudi postoji i strah od nestanka istog, šta možete poručiti ljudima, da li imate saznaje o kretanju cijena za sezonu koja nam dolazi? Da li će snadbijevanje gasom biti uredno?

U prethodnom periodu, kada je cijena prirodnog gasa bila viša u odnosu na trenutnu značajan broj građana se odlučio za upotrebu drugih energenata, ali u posljednje dvije godine, nakon što je   snižena  cijenu prirodnog gasa, brojni korisnici su se vratili potrošnji ovoga energenta. Također, postoji veliki broj zainteresiranih građana na svim područjima Kantona Sarajevo koji žele da se priključe na distributivnu gasnu mrežu, što je vrlo značajno.

Prema našim saznanjima  u predstojećoj sezoni grijanja neće doći do korekcije cijena prirodnog gasa i snabdijevanje gasom će biti uredno, jer su potpisivanjem Ugovora o reprogramu duga, stvoreni uslovi za uredno izmirenje obaveza na relaciji KJKP Toplane- KJKP Sarajevogas- BH Gas.

 

Predsjednica ste Asocijacije Fatma za Općinu Ilidža, kakve je aktivnosti realizirala Asocijacija do sada? Kakvi su planovi za budućnost?

Asocijacija Fatma se bavi pitanjem porodice, njenim osnaživanjem kroz human i edukativan rad, te nastoji istaknuti značaj porodice, žene, majke kao stuba porodice koja ima za cilj pravilan odgoj dijeteta.Naime dijete treba da bude odgojeno u zdravog člana zajednice, sa usvojenim općeljudskim vrijednostima, sposobno za život u slobodnoj,multikulturalnoj i multietičnoj Bosni i Hercegovini. Permanentnom edukacijom majki najbolje se može postići zadani cilj.

Asocijacija Fatma radi na povećanju nivoa svijesti o položaju žene u društvu.Poseban značaj daje svakoj djevojci, ohrabrujući ih da steknu što veći stepen obrazovanja, da su im dostupna sva radna mjesta koja neće povrijediti njihovu ženstvenost.

U godišnjem planu rada Asocijacije Fatma predviđeno je minimalno dva edukativna predavanja za svaku opštinu, što na nivou Kantona Sarajevo znači minimalno osmnaest predavanja godišnje.

Predavanja drže eminentni stručnjaci za određene oblasti. Teme su iz oblasti zdravstva, obrazovanja, odgoja, položaju žene u društvu itd.

Također, program obuhvata i uspostavljanje „Mostova prijateljstva“ između saradnica Asocijacije Fatma iz različitig gradova Bosne i Hercegovine i na takav način jačamo strukturu Asocijacije i razmjenjujemo pozitivna iskustva.

Organizujemo zajedničke iftare za vrijeme mjeseca Ramazana i prisutvujemo obilježavanju značajnih datuma.

Asocijacija Fatma iznalazi mogućnosti  da pomogne socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva. Obezbjeđuje pakete pomoći i dostavlja ljudima koji su u potrebi.Obaveza sviju nas je da se međusobno pomažemo, jer zasigurno, među nama su najbolji oni koji najviše koriste drugim ljudima.

Čovjek treba biti cilj prema kome se moraju upravljati sve društvene akcije, svi sistemi i sva društvena kretanja.

Asocijacija Fatma je od 2010.godine potpisnik Ugovora o stipendiranju djece šehida, poginulih boraca, tj. djece bez jednog ili oba roditelj, sa Fondacijom Sheik Salih Kemel i BBI bankom.

Svake godine ova fondacija dodjeljuje 500 stipendija za djecu sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Što se tiče planova za budućnost Asocijacija Fatma ima svoju strategiju koja se može modificirati u skladu sa potrebama građana. Osnovni cilj nam je briga o očuvanju stabilnosti porodice koja je temelj jedne zajednice, jedne perspektivne države, jer samo zdrava porodica može izgraditi zdravo društvo.

 

Kandidat ste SDA za ovogodišnje izbore, ukoliko Vam narod bude dao svoj glas i budete izabrani, koji su to glavni principi kojima ćete težiti? U čemu će se ogledati Vaš mandat?

Obzirom da sam već jedan mandat zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, mogu reći da sam odgovorno i savjesno radila svoj posao. Zajedno sa drugim kolegama i kolegicama iz Kluba poslanika SDA, sve odluke i prijedloge zakona smo razmatrali i podržavali u skladu sa interesima Federacije BiH i svih građana koji u njoj žive.

Kroz Klub parlamentarki, u kojem su se okupljale zainteresovane zastupnice Predstavničkog doma PFBiH i u saradnji sa nevladinim organizacijama u predhodnom mandatu predložen je veliki broj incijativa i zahtjeva koji se tiču osnaživanja žene u društvu. Uložile smo zajedničke napore da poboljšamo položaj porodilja u FBiH. Ako  budem izabrana i u narednom mandatu ću insistirati na rješavanju ovih pitanja.

Drago mi je da sam imala priliku da u skladu sa svojim ovlaštenjima i mogućnostima postavim zastupnička pitanja i incijative koji su bili rezultat rada sa građanima i njihovim zahtjevima.

 

Na ovogodišnjoj listi za Opće izbore nalazite se na 2. mjestu za Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Šta još možete poručiti Vašim budućim glasačima?

Moja poruka svim građanima je da obavezno izađu na izbore 07. oktobra i da svoj glas daju onim kandidatima za koje smatraju da će najbolje zastupati njihove interese.

ILIDZANEWS.BA

Input your search keywords and press Enter.