Now Reading:
29. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilidža

29. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilidža

Općinsko vijeće Ilidža na 29. redovoj sjednici održanoj 29. avgusta 2019. godine usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta općine Ilidža za period 1. januar -30. juni 2019. godine i Periodični finansijski izvještaj za isti period. U izvještajnom periodu ostvarenisu ukupni prihodi i primici u iznosu od 16.966.391,32 KM, aukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 12.035.407,64 KM. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka je 4.930.983,68 KM i prenosi se u budžet za naredni period.

Vijeće je na sjednici donijelo Odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, pasa i domaćih mački, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine Ilidža. Ovom odlukom se uređuju minimalni uslovi i način držanja kućnih ljubimaca, registracija, uslovi kretanja koje im njihovi imaoci moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine Ilidža, a sve u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životinja, te sigurnosti građana i imovine.  Na sjednici je donesena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priznanjima Općine Ilidža a koja se odnosi na propisani period u kojem je pripadnik oružanih snaga stupio u pripremu i odbranu zemlje i dokazom o tim činjenicama i izradi Pravilnika o načinu izbora kandidata za dodjelu priznanja Općine Ilidža. Polazeći od toga, navedena tačka je izmjenjena tako da je precizirano da je to u bilo kojem periodu od 18.09.1991 do 31. 12.1991. godine.

Vijeće donijelo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Ilidža u smislu da Komisija za sigurnost bude stalno radno tijelo. Ovom Odlukom su sad navedene sve nadležnosti komisija kao i izvršene neke tehničke korekcije a sve s ciljem da se normativno urede sva radna tijela Vijeća i njihove nadležnosti.

Na sjednici je donesena Odluka o poništenju Odluke o objavljivanju i Odluka o ponovnom objavljivanju javnog oglasa za imenovanje četiri člana Općinske izborne komisije Ilidža. Vijeće je utvrdilo je Odluke o Pravobranilaštvu Općine Ilidža-Drugi prčišćeni tekst u kojem su sadržane odredbe: Odluke o pravobranilaštvu Općine Ilidža, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravobranilaštvu Općine Ilidža i Odluke o izmjenama Odluke o pravobranilaštvu Općine Ilidža. Vijeće je usvojilo Izvještaj Radnog tijela za realizaciju zaključaka sa tematske sjednice Vijeća vezano za pružanje komunalnih usluga na području općine Ilidža u oblasti vodovoda, kanalizacije, gradskog prevoza, komunalnog otpada čišćenja javnih površina uz zaključak: Da se imenuje još jedan član radnog ovog tijela i to predstavnika Službe za inspekcijski nadzor. Da Ministarstvo pravde i uprave KS Općinskom vijeću dostavi informaciju da li je Komisija koju su činili predstavnic jedinica lokalne samouprave za usaglašavanje teksta Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi prihvatila primjedbe koje su se odnosile na komunalnu problematiku. Vijeće je usvojilo i Izvještaj o radu i finansiskom poslovanju JU KSR Hrasnica-Ilidža za 2018. godinu uz preporuke-mišljenja Službe za finansije, Službe za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje i mišljenje Pravobranilaštva Općine Ilidža.

Općinsko vijeće je na sjednici primilo k znanju i Informaciju o uspostavi adresnog registra Općine Ilidža, Informaciju o utrošku sredstava i realizaciji poslovnih ideja na osnovu javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima budžeta Općine Ilidža namijenjenih razvoju poduzetničke inicijative mladih sa područja općine Ilidža i Informaciju o realizaciji donesenih zaključaka Općinskog vijeća Ilidža za period januar-juni 2019. godine.

ILIDZANEWS.BA

Input your search keywords and press Enter.